Vytápění psí boudy - důležité poznatky

V poslední době mnoho lidí pořizuje svému psovi elektrické vytápění psí boudy. Připravili jsme pro Vás několik důležitých poznatků o vytápění psí boudy.

 

Psi v dobré kondici

V první řadě je nutné si uvědomit, že pes snáší teplotu úplně jinak než člověk a také jeho termoregulační systém pracuje odlišně. Proto vždy zvažte, zda je vytápění psí boudy pro Vašeho psa vhodné. Pokud máte kvalitně zateplenou psí boudu, pes bude chráněn proti vysokým mrazům. Projděte si náš článek Test teploty uvnitř naší psí boudy, který ukazuje jak je pro psa důležitá zateplená psí bouda.

Samozřejmě existují plemena psů, která snášejí mrazy hůře. Pro taková plemena můžete pořídit vytápění psí boudy. Toto vytápění by mělo mít jen podpůrný účinek. Vytápění pomůže psovi vydávat méně energie na vyhřátí prostoru na spaní. V žádném případě neinstalujte do boudy vytápění s vysokým výkonem (od 80 W výše pro velké boudy). Vytápění s vysokým výkonem, které není regulováno termostatem, může vytopit psí boudu na příliš vysokou teplotu (přes 20°C). To může způsobit přehřátí psa, který není schopen regulace tepla tak jako člověk. Ve psí boudě má pak pes paradoxně příliš horko a venku je zase přílišná zima.

 

Nemocní a staří psi

Doposud jsme popisovali situaci u zdravého psa. Pokud máte nemocného nebo starého psa (problémy s klouby atd.) je dobré zvážit, zde je nenecháme ve vysokých mrazech v krytých prostorách, kde je teplota minimálně kolem 10°C (například garáž nebo veranda). Vždy se ale poraďte nejprve s Vaším veterinářem, co je pro Vašeho psa nejlepší.Psí bouda pak slouží k pobytu psa v teplejších měsících.

 

Důležité parametry vytápění psí boudy

Vytápění psí boudy by mělo mít několik velice důležitých parametrů, které jsou shrnuty zde:

 

  • Správný výkon topného tělesa

Pes není schopen termoregulace tak jako člověk.Topení s příliš velkým výkonem bez termostatu může Vašemu psovi spíše uškodit. Vysoký výkon pro vytápění psí boudy má už 80 W topné těleso. Ponecháme-li takové topení zapnuté bez jakékoli kontroly, může dojít až k přehřátí Vašeho psa. Zdravý pes, který je zvyklý na celoroční pobyt venku, je kvalitně osrstěný a vytápění by mu mělo pomoci udržet vhodnou teplotu uvnitř psí boudy při vysokých mrazech.

 

  • Ochrana proti přehřátí

Topné těleso by mělo mít v každém případě ochranu proti přehřátí. Většinou se jedná o bezpečnostní pojistku, která v případě přehřátí odpojí vytápění psí boudy od elektrického proudu. Vytápění nemůžete mít pořád pod dohledem, proto je tato ochrana velice důležitá.

 

  • Ochrana proti zásahu elektrickým proudem

Velice důležitým prvkem vytápění psí boudy je ochrana proti zásahu elektrickým proudem. Jedná se především o přívodní elektrický kabel, který by měl mít bezpečné napětí 12 V. V případě, že pes takový kabel překousne, elektrický proud je okamžitě přerušen a psa zasáhne proud, který ho nemůže ohrozit na zdraví.

 

  • Ochrana psa proti popálení

Pes nesmí v žádném případě přijít do styku se samotným topným tělesem a to i v případě, že topné těleso dosahuje teplot nepřesahujících 70°C. Topné těleso musí být překryto ochranným krytem tak, aby se ho pes nemohl dotknout.

 

Shrnutí

Vytápění psí boudy by mělo mít jen podpůrný charakter. Vytápění s vysokým výkonem může Vašemu psovi ublížit. Vždy dbejte na to, aby mělo vytápění veškeré pojistky proti přehřátí, zásahu elektrickým proudem a proti popálení psa. Pokud pořizujete vytápění s vyšším výkonem (nad 80W), mělo by mít toto vytápění termostat.U nemocných a starých psů doporučujeme poradit se vždy s veterinářem o vhodnosti pobytu psa venku a použití vytápění psí boudy.