Správná velikost psí boudy

Stanovit správné rozměry psí boudy není jednoduché. Existuje několik metod. V tomto článku najdete dvě metody jak vypočítat správnou velikost psí boudy. První metoda vychází z našich zkušeností. Druhá metoda vychází z materiálů Ontario Society for the Prevention of Cruelty To Animals. 
prah psi boudy
 

Metoda XYZ

Po dlouholetých zkušenostech s výrobou psí boudy jsme připravili metodu XYZ, podle které si můžete jednoduše vypočítat rozměry psí boudy pro Vašeho psa.

 

Tato metoda je založena na třech rozměrech Vašeho psa:

  • Rozměr X – Délka psa ve stoje – vzdálenost od čumáku Vašeho psa ke kořeni ocasu. Rozměr X rozhoduje o délce prostoru na spaní. Prostor na spaní by měl mít délku rovnu rozměru X+5 až 10 cm.
  • Rozměr Y  - Kohoutková výška psa  - vzdálenost od země ke kohoutku psa. Rozměr Y rozhoduje o šířce prostoru na spaní. Prostor na spaní by měl mít šířku rovnu rozměru Y + 10 až 20 cm.
  • Rozměr Z – Výška psa v sedě – vzdálenost od země ke konci hlavy psa. Rozměr Z rozhoduje o výšce psí boudy. Výška psí boudy je rovna rozměru Z.
Rozmery psa Rozmery psa

Například Labradorský retrívr o délce 90 cm (Rozměr X), kohoutkové výšce 60 cm (Rozměr Y) a výšce v sedě 75 cm (Rozměr Z) by měl mít prostor na spaní o vnitřních rozměrech 95x75 cm a výšku psí boudy 75 cm.

Veškeré výpočty jsou orientační. Vždy je nutné přihlédnout ke stavbě těla konkrétního psa a specifikům jednotlivých plemen.

 
Metoda XYZ je chráněna autorským právem (copyright). Jakékoli komerční použití bez souhlasu naší firmy je protiprávní.
 
Metoda č.2
Velikost boudy se odvíjí od velikosti Vašeho psa. Důležitá je především výška psa v kohoutku a výška sedícího psa měřená od vrcholku hlavy k zemi. Z těchto údajů lze zhruba odhadnout minimální vnitřní rozměry psí boudy. 
 
Plocha prostoru na spaní:
Na každý centimetr výšky Vašeho psa připadá zhruba 91,5 cm2 plochy (údaj přebrán z materiálů Ontario Society for the Prevention of Cruelty To Animals). Například pes měřící v kohoutku 60 cm potřebuje prostor na spaní o minimální rozloze 5486 cm2.

Výška prostoru na spaní
Výšku vnitřních rozměrů boudy stanovíme z výšky sedícího psa a přičteme max. 5 cm. Například pes o výšce 60 cm bude mít přibližnou výšku v sedě 72 cm. Přidáme tedy 5 cm a výška prostoru na spaní by měla být 77 cm. Celková výška psí boudy zateplené 5 cm izolační vrstvou potom bude 92 cm.

Výška a šířka vchodu psí boudy
Vchod psí boudy by měl být vysoký a široký tak, aby pes pohodlně prošel. Zároveň by ale neměl být příliš velký, aby do psí boudy zbytečně v zimě nepřicházel studený vzduch. Výška vchodu psí boudy by měla odpovídat kohoutkové výšce psa, popřípadě je možné přidat několik centimetrů. Například pes, který má v kohoutku 60 cm, by měl mít výšku vchodu psí boudy od 60 do 65 cm. Šířka vchodu psí boudy by měla odpovídat velikosti psa a jeho mohutnosti. U větších plemen postačuje šířka do 40 cm.
psi bouda s podestou a oknem
Další informace:
Bouda by měla stát na nožkách, aby nestoupala do boudy vlhkost. Před boudu je vhodné umístit dřevěnou platformu, protože psi rádi odpočívají během dne venku.
Pokud je bouda vybavena předsíní, ta by měla být zateplená (snižuje únik tepla ze psí boudy) a odjímatelná pro lepší čištění a větší komfort v létě.
Dále by měla být psí bouda kompletně zateplená a to jak ve stěnách a podlaze, tak i ve střeše. Čím je zateplení větší, tím lépe. Do našich klimatických podmínek by měla postačovat izolace 4 cm polystyrénem.